Kontaktujte nás: +420 608842989 | ordinace@plicni-orlova.cz

PLICNÍ AMBULANCE

privátní zdravotnické zařízení

 

Máte těžký dech, trápí Vás kašel?

Chrápete, jste nevyspaní, unavení?

Neváhejte nás navštívit!

 

 

Ambulance poskytuje odborné plicní vyšetření, včetně komplexního vyšetření funkce plic - spirometrie, včetně bronchodilatačního a bronchoprovokačního testu, bodypletysmografie s vyšetřením transferfaktoru (plicní difuze), analýza NO ve vydechovaném vzduchu, oxymetrie, skríning poruch dýchání během spánku, rentgen hrudníku a odběry krve.

Ambulance se zabývá dispenzarizací chronických plicních onemocnění, včetně bronchiálního astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci.

Ambulantně lze podat inhalační léčbu a infuzní terapii. 

 

 

Personální složení 

MUDr. Radoslav Alexa 

 atestace z interní medicíny a pneumoftizeologie

 více 20 let plicní praxe

 předchozí pracoviště - Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb Poprad-Kvetnica, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Sanatorium Jablunkov - zástupce primáře, Plicní ambulance Jablunkov, Plicní ambulance NsP Karviná-Ráj a Vítkovické nemocnice

Hana Horká

Jana Alexová 

  Jaká nejčastější plicní onemocnění vás mohou potkat a jak jejich vzniku předcházet?

Plicní onemocnění se projevují různě. Provázet je může dočasná či trvalá dušnost při sebemenší námaze, ale také tlak na hrudi, kašel či nevysvětlitelná únava. Vyšší riziko vzniku některé plicní choroby mají kuřáci a lidé žijící v průmyslových zónách větších měst, plicní choroby přesto mohou postihnout každého z nás. Ročně na ně umírá na celém světě několik miliónů lidí.

Plicních choroby se dělí do dvou hlavních skupin

Toto rozdělení závisí na jejich původu a obecně lze říci, že se můžete setkat s chorobami plic:

  • infekčního původu,
  • chronického charakteru.

Mezi plicní onemocnění způsobená infekcí patří například všem známá chřipka či zánět průdušek, ale i závažnější zápal plic anebo tuberkulóza, která se šíří zejména mezi obyvateli rozvojových zemí. Důsledkem nevhodného životního stylu jsou chronické plicní choroby, které ve zvýšené míře postihují naopak obyvatele průmyslově rozvinutých oblastí světa. Patří k nim mimo jiné astma, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), plicní fibróza, rakovina plic či poměrně málo známá sarkoidóza plic.

Zákeřná chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) zabíjí v ČR ročně tisíce lidí

Ve své podstatě jde o chronický zánět průdušek vznikající v důsledku dlouhodobého vdechování škodlivých látek. Drtivá většina postižených trpí touto chorobou v důsledku několikaletého nepřetržitého kouření. To vede mimo jiné k zúžení neboli obstrukci průdušek, kterou je potřeba kompenzovat vyšší námahou při vydechování. CHOPN je také doprovázena zvýšenou tvorbou hlenu a chronickým kašlem. Prevencí proti vzniku této choroby je okamžité skončení kouření a podávání léků usnadňujících vykašlávání hlenu.

Na chřipku umírá více lidí než při automobilových nehodách

Někteří považují chřipku za banální onemocnění, nicméně na komplikace s ní spojené u nás každý rok zemřou více než 2 000 lidí, což je přibližně dvakrát více, než kolik jich zemře na silnici. K nákaze chřipkou stačí přijít do styku s jejími kapénkami, což je zejména v současné společnosti velice snadné. Inkubační doba se pohybuje mezi 1 až 2 dny a prevencí proti chřipce je pouze důsledné dodržování hygienických pravidel a vyhýbání se většímu množství osob. Je vhodné se proti chřipce chránit i individuálně a zlepšovat svou imunitu – na trhu je mnoho vitamínů a doplňků stravy, které tomuto procesu napomáhají. Co je pro vás nejvhodnější je dobré skonzultovat se svým lékařem, doporučené prostředky si pak můžete zakoupit buďto přímo ve své kamenné lékárně, anebo i online na některém specializovaném eshopu, nabízejícím <a href=“https://www.drpanda.cz“>zdravotnické potřeby</a> a volně prodejné léky, například benu.cz anebo DrPanda.cz.

Výskyt astmatu rok od roku narůstá

Kromě zhoršujícího se životního prostředí za to mohou také faktory spojené s dědičností či zhoršující se imunita. V současné době je v České republice něco málo pod 10 % astmatiků. Pozitivním trendem je však poměrně nízká úmrtnost na toto onemocnění. Spouštěčem astmatického záchvatu může být celá řada faktorů, například zvířecí srst či peří, pylová zrna, kouř z cigaret, chemické sloučeniny, ale i stres a akutní infekce. Astma není možné vyléčit beze zbytku, lze pouze mírnit jeho projevy. To se obvykle děje ve formě pravidelné inhalace kortikoidů či aplikace úlevového léku při právě probíhajícím záchvatu.  

Původ plicní sarkoidózy je stále nejasný

Tato choroba postihuje spíše mladší ročníky a v drtivé většině případů se týká plic. Postiženy mohou být ale i jiné orgány, například oči nebo lymfatické uzliny. Mezi nejčastější příznaky tohoto onemocnění patří především již zmiňovaná dušnost doprovázená suchým kašlem, horečka či noční pocení a především stále přítomná bolest na hrudi. V případě, že nemoc přejde do chronického stavu, může být závažným spouštěčem dalších zdravotních komplikací. Například známější a také probádanější plicní fibrózy projevující se zjizvením tkáně plic a snížením koncentrace kyslíku v krvi. Na tuto chorobu zatím neexistuje lék, její průběh lze pouze zmírnit podáváním kortikosteroidů.

Rakovina plic je nejčastějším karcinomem v České republice

Ročně na ní zemřou tisíce pacientů a její původ není přesně znám. Mezi spouštěče pravděpodobně patří některé viry, znečištěné ovzduší, kontakt s toxickými plyny a samozřejmě trochu podceňované dědičné dispozice. Projevuje se častým vykašláváním hlenu s trochou krve, dušností, únavou, svalovou bolestí, ale i otoky. Léčba obvykle spočívá v kombinaci chemoterapie a chirurgického řešení.